Faciliteter

 • Udendørs vand- og strigleplads
 • Udendørs belyst ridebane (20m x 60m)
 • Stor vandre jordfold
 • 4 store græsfolde
 • Springmateriale
 • 2 store indendørs striglepladser med vaskeplads
 • Læskur på folden
 • Aflåst opvarmet sadelrum med eget skab
 • Egen dækkenholder
 • Toilet
 • Ny bund- og toplag på ridebane
 • Springbane fra Safety System

Opstaldning:

 • 2 folebokse
 • 3 ponybokse
 • 8 hestebokse
 • 2 pladser i løsdrift (primært til islandske heste)