Information

Dagligdag
Der bliver fodret 2 gange om dagen
Der er ind- og udlukning alle dage i vinterhalvåret. Udlukning på fold sker
omkring kl. 06:30, og indlukning omkring kl. 19:00.
Der er automatisk drikkevand på folden.
Der bliver tildelt grovfoder i slowfender på folden.
Om sommeren går alle heste på døgnfold.

Forholdsregler
Vi opstalder ikke hingste.
Græsfoldende er inddraget i vintermånederne.
Din hest skal kunne gå på fold med andre heste.

Opsigelse
Opsigelse af opstaldningen kan ske med én måneds varsel, regnet fra udgangen
af måneden. Stensvedgård forbeholder sig retten til, at opsige lejeren med
øjeblikkelig virkning, ved misligholdelse af betalingsbetingelserne, eller ved
groft brud på pensionens regler.